top of page
Search
  • Oran

תרגול שווה טונה של תיאוריה- אבל איך עושים תרגול נכון?

הגוף הוא מערכת הוליסטית, שלמה. לעבוד על צד אחד בלי לעבוד על צד שני יצור חוסר סימטריה.

לכן, ביוגה יש עבודה על כל האיברים, מכף רגל ועד ראש.

זה יוצר זרימה עצבית טובה, שחרור של כאבים, עיצוב.

בריאות.


התנועה הנכונה מבוססת על הרבה כבוד לגוף, למכונית שלנו במסע החיים.

תנועה נכונה היא כמו שימון של מערכות הרכב. אנו רוצים להגיע לכל פינה כדי לתחזק אותה. המטרה בגוף היא שמירה על החיוניות, הגמישות והחוזק.


תרגילי היוגה לוקחים את הגוף לכל זווית ותנוחה אליהם הגוף יכול להגיע. כל אחד לפי יכולתו.

לכן, עקרון זה של היוגה מבוסס על חוק חשוב במינו.

גבול הכאב והמאמץ.

גבול הכאב והמאמץ אומר כך: רק אם אנו מתרגלים בלי לגרום לכאב שהוא לא נעים, נוכל להגיע ליעילות שרירית גבוהה. רק אם אנו מתרגלים בלי לגרום למאמץ רב מדי- אנו שומרים על יעילות שרירית מיטבית.


אני אוהבת להשתמש בנקודת מבט חדשה בתרגול- הנשימה-

אם אני נמצאת בתרגול, במאמץ, אבל הנשימה שלי טובה, ואני לא נאלצת לעצור את הנשימה מרוב מאמץ או כאב- זה הסימן שלי. ככה אני יודעת האם אני מתרגלת נכון.


לסיכום, כמו שסוואמי שיבננדה אמר- תרגול שווה טונה של תיאוריה.


3 views0 comments

Comments


bottom of page