top of page
Search
  • Oran

כלי עוצמתי לחידוש מצברים - הרפיה יוגית

הגוף שלנו צורך הרבה אנרגיה. כל איבר בגוף שלנו זקוק לאנרגיה זמינה כדי לתפקד, המוח, מע

רכת העיכול, המערכת החיסונית ועוד.

אבל מאיפה אנחנו מקבלים את האנרגיה הזו?


מהאוכל.

תשובה טובה, אבל זה לא המקור היחידי,

מאיפה עוד?


אור השמש, הנשימה, קשרים טובים, עשייה עם סיפוק, עזרה לאחר, תפילה וכד. כולנו מרגישים עד כמה אלו ממלאים אותנו, מזינים אותנו באנרגיה, מוטיבציה, משמעות.

איך הגוף יודע מתי צריך להיטען ולאן להעביר את האנרגיה, לאיזו מערכת?


הגוף זקוק להפסקות, time out. רגע של שקט בתוך כל העשייה. כאן נכנס עקרון חשוב ביוגה, ההרפיה.

אז רק לרגע נסביר על גלי המוח השונים, במוח זורמת אנרגיה עצבית אותה ניתן למדוד בתדרים- דלתא, תטא, אלפא, בטא וגמא. דלתא הוא טווח התדרים הנמוך ביותר, כאשר יש מינימום של פעילות מוחית, כמו במצב של שינה עמוקה.

תטא הוא טווח תדרי המוח הבא המתאים לזמני שינה קלה, שנת חלום וכן בעת הרפיה עמוקה, מדיטציה והתבוננות, מאפשר גישה לתת מודע.

אלפא הוא טווח תדרי המוח הבא המתאים למצב של הרפיה של הגוף וההכרה , מחזק את הזיכרון לטווח ארוך ואת יכולת הלמידה.

בטא הוא טווח תדרי המוח הבא המתאים למצב בו המוח והגוף עסוקים בעשייה יומיומית, מאפשר שימוש בזיכרון קצר טווח.

גמא הוא טווח תדרי המוח הכי גבוהים המתאים למצב של ריכוז גבוה.


אוקי, אז בזמן ההרפיה נרצה שהמוח יאט את הקצב מבטא לאלפא, ויאפשר שיפור תפקוד של כל המערכות.

כי המוח היא מערכת שגוזלת המון אנרגיה.

כי כשאנו מרפים היטב, אז גם מערכות חיוניות נוספות יקבלו אנרגיה כמו המערכת החיסונית, מערכת העצבים ועוד. כך ההרפיה עוזרת לנו לשמור על הבריאות והאיזון.


כל מי שתרגל יוגה חווה הרפיה אחת לפחות.

איך זה עובד?

בהרפיה היוגית אנו עוברים כמה שלבים:

בשלב הראשון אנו מרפים את אברי הגוף, נותנים להם להתמסר לכוח הכובד. דמיינו את איברי הפנים מרפים- המצח נעשה חלק, הלסתות גם, וככה כל איבר ואיבר בגוף.

בשלב השני אנו מרפים את ההכרה, על ידי העברת תשומת הלב אל הנשימה. אנו מפסיקים להתעסק בתכנונים או זכרונות ומתמקדים בנשימה.

בשלב השלישי אנו רוצים להרפות לתוך האינסוף- לחוש את האחדות שבכל, הנשמה האלוקית שבנו, האחדות שבכל הבריאה. התמסרות לסיפור הגדול, וויתור על ההתקטננות שבחוויה הרגעית.

ככל שאנו מתרגלים יותר, אנו נעשים יותר טוב בזה.


לסיכום, כדי לשמור על הבריאות כדאי לנו לתרגל הרפיה יוגית כחלק מהיומיום. כל אחד יכול, בכל מקום שנעים לנו, זה יכול להיות בשכיבה או בישיבה, כדאי להקדיש לזה זמן ושקט מסביב, להשקיט טלפונים בזמן זה.

4 views0 comments

Comments


bottom of page