top of page
Search
  • Oran

התבוננות וחשיבה חיובית- כלים של יוגה

היוגה משמעותה אחדות. המטרה של כל תרגולי היוגה היא להיטיב איתנו. להביא אותנו לשלום פנימי ומתוך כך לשלום חיצוני.


כלים חשובים במסע החיים הם החשיבה החיובית וההתבוננות (מדיטציה).


חשיבה חיובית הם סט רחב מאד של כלים כדי להתמודד עם דפוסים שליליים ולפתח דפוסים חיוביים. או באופן פשטני יותר- לאפשר לנו לסגל עין טובה. עין טובה כלפי עצמנו, עין טובה כלפי אחרים וכלפי הבריאה כולה. התרגולים של החשיבה החיובית

הם עבודה רצינית- כמו שההרגלים השליליים יכולים להיות חרוטים עמוק בנו, כך עלינו לעבוד כדי לחרוט עמוק הרגלים חיוביים חדשים. כי רק הגברת האור יכולה לנצח את החושך.


התבוננות (מדיטציה) מאפשרת לנו להאריך את הפתיל, להיות יותר סבלניים,


יותר שלווים, יותר שמחים. אם אנו מתרגלים באופן קבוע נוכל לחוש קצת יותר מפעם לפעם את האחדות שבכל, הנשמה האלוקית שבנו. עם התרגול נוכל להשתפר בהדרגה בהתמסרות לסיפור הגדול, וויתור על ההתקטננות שבחוויה הרגעית.


אמונה ותפילה לצד כלים מנטליים-

רוחניים אלו, מאפשרת לנו לחיות חיים של משמעות.

3 views0 comments

Comments


bottom of page