top of page
Search
  • Oran

באנו חושך לגרש

"האור תמיד ינצח את החושך*, חשיבה חיובית בראי היוגה

אתמול בקורס יוגה למתחילים שלב ב' למדנו את הנושא המרתק הזה.

חשיבה חיובית היא אחד מ-5 עקרונות היוגה, ידעתם? ולמה זה כי אנו רוצים לרתום את ההכרה שלנו לתרגול ולחיים מלאי השראה ואושר. מי לא היה רוצה להצליח לעשות את זה?


ההכרה החיובית היא חברתנו הטובה ביותר, אך ההכרה השלילית היא האויב הכי גדול שלנו.

מה אם כן טבע ההכרה? ואיך כדאי לשמור עליה חיובית?

טבע ההכרה מורכב ממחשבות, תחושות והרגלים. כל מחשבה מובילה למחשבה אחרת במירוץ שלא נגמר ועלינו להתחיל להיות מודעים לכך ולהקפיד שלא להידרדר במדרון חלקלק ללא שליטה.

השליטה בהכרה מתחילה במודעות לטבעה ולכוחנו לשנות את כיוון המחשבות ברגע שמחשבות שליליות מגיעות.

מחשבות חיוביות תמיד ינצחו את השליליות. זהו חוק טבע. *האור תמיד ינצח את החושך*. הטוב תמיד ינצח את הרע. האומץ תמיד ינצח את הפחד. הטוהר תמיד ינצח את אי הטוהר.


וזכרו, ידע הוא כוח. מודעות היא כוח. אתם לא המחשבות שלכם. ביכולתכם לשפר את איכות חייכם מהקצה לקצה בזכות הכרה חיובית.


5 views0 comments
bottom of page